Què i com ho fem.

Què i com ho fem.

-A través de diverses activitats.

-Acolliments familiars durant dues vegades l’any:Estiu i Hivern

-Millorant infraestructures en diferents orfenats (Rehabilitació d’infermeria,cuina,habitacions,lavabos,etc…)

-Enviaments de roba i productes de neteja i d’higiene personal.

-Enviament de medicaments

-Classes de reforç per entrar a la universitat

No hi ha membres per mostrar