Què fem?

El nostre  principal  objectiu és millorar la situació física i emocional d’infants que viuen en orfenats d´ Ucraïna, dotant-los de recursos suficients per facilitar la seva integració a la societat.